Gedragspecialist m.b.t. autisme, ADHD e.d. in Maastricht

Welkom bij kve coaching. Ben je op zoek naar hulp/begeleiding voor jou of je kind? Kijk dan hieronder waarbij ik kan helpen.

Autisme

Asperger

PDD NOS

ADHD

Leerstoornissen

NLD

ADD

Wat kunt u verwachten?

Ieder mens is uniek. Ik bied een begeleidingstraject op maat door goed observeren en individuele coaching aan te passen aan de persoonlijke behoeften en hulpvragen. Mijn aanpak focust zich op de positieve kracht, de competenties en vaardigheden die in ieder mens sluimeren. Voorafgaand aan de begeleiding vindt er een kennismakingsgesprek plaats. We kijken dan samen naar de mogelijkheden, de hulpvraag etc. Als je vragen hebt kun je die natuurlijk altijd stellen.

Bij de begeleiding gaat het in eerste instantie om het wekken van vertrouwen, het bieden van duidelijkheid en structuur. Het geven van antwoorden op de vragen “wie, wat, waar, hoe en wanneer”. Bij de begeleiding gaat het in eerste instantie om het wekken van vertrouwen, het bieden van duidelijkheid en structuur. Er wordt gefocust op de specifieke problemen van de hulpvrager als uniek mens. De diagnose is in die zin minder belangrijk. Gerichte en op de persoon toegesneden begeleiding leidt uiteindelijk tot het aanleren van vaardigheden. Naast de begeleiding van de hulpvrager is er indien gewenst ook ruimte voor het coachen van gezinsleden.

Interesse?

Om goed in te kunnen schatten wat ik voor je kan betekenen, kan een vrijblijvende afspraak worden gemaakt. Dit kan via deze pagina.

Bij een intake sta jij centraal. Jij bent de regisseur. Samen kijken wij naar jouw vragen en behoeften. Maar vertel ook je sterke kanten, dat is de basis van waaruit we gaan werken.